Video courtesy of Pigeon Paradise and Al Jazeera


DATA OP HIERDIE WEB WORD VOORTDUREND AANGEPAS WEENS WYSIGINGS, REGSTELLINGS EN BYVOEGINGS VAN UITSLAE EN PUNTE. INDIEN U VEROUDERDE DATA WIL VERFRIS, DRUK Ctrl + F5 OP DIE SLEUTELBORD, OF VOLG DIE INSRUKSIES VIE IE11 DEUR HIER TE KLIK.

NUUTSTE INLIGTING:-

 1. Vir 'n Afskrif van Antonie Visser se Praatjie wat in September 2016 op DSTV Kanaal 887 uitgesaai is, Klik hier.
 2. Vir Belangrike inligting rakende TAURIS KLOKKE, Klik hier.
 3. Vir belangrike inligting i.v.m. JONGDUIFSIEKTE, Klik hier.
 4. Vir die terugvoer vanaf SANPO oor die Vergadering met die NDBV, Klik hier.
 5. Willem van Wyk is gedurende Maart 2015 herkies as die SANPO Streek Verteenwoordiger vir Streek A en Stanley Viljoen is weer herkies as die Streek se Eerste Sekundus.
 6. Vir n lys van die SANPO Komitees vir 2015 , Klik hier.
 7. Luister elke Vrydag Oggend tussen 05:30 en 06:00 na die Duiwe Rubriek op Kanaal 887 op DSTV. (Radio kanaal).
 8. Vir die lys van SANPO GOEDGEKEURDE ELEKTRONIESE RINGE EN KLOKKE WAT GEBRUIK MAG WORD, Klik hier.
 9. Vir belangrike Inligting rakende DIE LOSLATING VAN DUIWE NABY LUGHAWENS, Klik hier.
 10. Vir belangrike inligting i.v.m. VERBODE MIDDELS TOETSE IN 2015, Klik hier.
 11. Vir 'n lys van SANPO VERBODE MIDDELS VIR WEDVLUGDUIWE, Klik hier.
 12. Vir 'n lys van Vrae en Antwoorde oor die Noodsaaklikheid van Toetse vir vebode middels, Klik hier.
 13. Vir 'n lys van Die klassifikasie van Verbode Middels, Klik hier.                     
   Willem Van Wyk                          Stanley Viljoen                        Hansie van der Merwe